Công khai tình hình việc làm SV khoa sư phạm 2020

Các thông báo, thông tin việc làm, báo cáo thống kê kết quả khảo sát việc làm HSSV sau tốt nghiệp
Post Reply
minhtham
Posts: 10
Joined: Fri 11/12/2020 9:36 am

Công khai tình hình việc làm SV khoa sư phạm 2020

Post by minhtham »

Công khai tình hình việc làm SV khoa sư phạm 2020
Attachments
BÁO CÁO BỘ GIÁO DỤC - CĐBT - Mau 01.xlsx
(12.29 KiB) Downloaded 85 times
Post Reply

Return to “Thông tin tuyển dụng, việc làm”