Công khai việc làm hệ Cao đẳng tốt nghiệp năm 2021 sau 06 tháng

Các thông báo, thông tin việc làm, báo cáo thống kê kết quả khảo sát việc làm HSSV sau tốt nghiệp
Post Reply
minhtham
Posts: 10
Joined: Fri 11/12/2020 9:36 am

Công khai việc làm hệ Cao đẳng tốt nghiệp năm 2021 sau 06 tháng

Post by minhtham »

Công khai việc làm hệ Cao đẳng tốt nghiệp năm 2021 sau 06 tháng
Attachments
KHAO SAT VIEC LAM 2018- 2021.xlsx
(15.75 KiB) Downloaded 25 times
Post Reply

Return to “Thông tin tuyển dụng, việc làm”