Kết quả thi chứng nhận A1, A2 tháng 5/2021

Các thông báo, thông tin việc làm, báo cáo thống kê kết quả khảo sát việc làm HSSV sau tốt nghiệp
Post Reply
minhtham
Posts: 8
Joined: Fri 11/12/2020 9:36 am

Kết quả thi chứng nhận A1, A2 tháng 5/2021

Post by minhtham »

Kết quả thi chứng nhận tiếng Anh A1, A2
Attachments
F393989E-C708-4BE0-9E70-1BF61A94187A.jpeg
F393989E-C708-4BE0-9E70-1BF61A94187A.jpeg (3.44 MiB) Viewed 831 times
6283D832-7884-4A15-AFCC-514CCCD259BD.jpeg
6283D832-7884-4A15-AFCC-514CCCD259BD.jpeg (3.82 MiB) Viewed 831 times
B481A2D9-8E0D-482A-BBDA-9001B448D112.jpeg
B481A2D9-8E0D-482A-BBDA-9001B448D112.jpeg (3.64 MiB) Viewed 831 times
A42A4005-74DF-494B-A28B-6C0B7BED4EF0.jpeg
A42A4005-74DF-494B-A28B-6C0B7BED4EF0.jpeg (3.4 MiB) Viewed 831 times
C0437EE8-F54B-40EC-BE03-7C50617C6875.jpeg
C0437EE8-F54B-40EC-BE03-7C50617C6875.jpeg (1.81 MiB) Viewed 831 times
A5390FD0-3CF9-451E-ADE8-B41B8A5D9F5F.jpeg
A5390FD0-3CF9-451E-ADE8-B41B8A5D9F5F.jpeg (1.77 MiB) Viewed 831 times
E14E5BF1-0490-4224-A863-3C93C5E8BFEB.jpeg
E14E5BF1-0490-4224-A863-3C93C5E8BFEB.jpeg (1.89 MiB) Viewed 831 times
246E8C7B-4A07-4BAD-AC07-F33C33932A65.jpeg
246E8C7B-4A07-4BAD-AC07-F33C33932A65.jpeg (2.99 MiB) Viewed 831 times
Post Reply

Return to “Thông tin tuyển dụng, việc làm”