Cẩm nang chính sách 3.0 dành cho HSSV Giáo dục nghề nghiệp

Post Reply
phanvankhai
Posts: 23
Joined: Sat 15/08/2020 10:53 pm

Cẩm nang chính sách 3.0 dành cho HSSV Giáo dục nghề nghiệp

Post by phanvankhai »

HSSV xem cẩm nang chế độ chính sách đối với người học khối Giáo dục nghề nghiệp tại link: https://drive.google.com/file/d/1koJO65 ... sp=sharing
Post Reply

Return to “Văn bản - Biểu mẫu”